Wie is wie

Elise Adriaanse
Toegankelijk Vught

Kartrekker week van de toegankelijkheid

Miriam Dings
Van Neynsel

Lid programmateam


Caroline Douwes 
Reinier van Arkel

Programmamanager


Peter van Duppen
Reinier van Arkel


Kartrekker werkgroep Sport en ontmoeten

Hans van de Griendt
Visio De Vlasborch

Lid Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Karin van Grinsven
Vivent

Lid Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Jeanne Heessels
Ouderen Samen

Lid programmateam en lid werkgroep Zinvolle daginvulling

Saskia Heijboer
Wethouder gemeente Vught

Voorzitter Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk


Martine Heijmenberg
Gemeente Vught

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk


Hans Jager
Ouderen Samen

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Marianne Knippels 
Reinier van Arkel

Secretariële ondersteuning


Jack Jansen
Van Neynsel

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Peggy van der Koelen
Vughterstede

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Anja de Jonge
Gemeente Vught

Programmamanager

 

Jozef Kok
Seniorenbus

Kartrekker werkgroep Vervoer in Vught

Stijn van Kreij
Cello

Lid programmateam en Kartrekker werkgroep één cliënt één zorgplan

Fred de Man 
ABZ Vught

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

 

Frank  Mulkens
Welzijn Vught

Lid werkgroep Zinvolle daginvulling


Kees Ooms
Robert Coppesstichting

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Toine van der Pol
Cello

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Helen Raamsdonk
Divers/Welzijn Vught

Lid programmateam


Lidia Riezebos
ABZ Vught

Kartrekker werkgroep Zinvolle daginvulling

Erik de Rooij
Divers

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Ancke Sikkers
Welzijn Vught

Kartrekker werkgroep Vrijwilligerswerk

Jan Slegers
Vincentiusvereniging Vught

Stuurgroep Samen sterk in de Wijk

Jaap Stark
Robert Coppesstichting

Kartrekker Zwemmen voor iedereen

Corine Schapenk
Reinier van Arkel

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk

Netty Verhagen
Gemeente Vught


Lid programmateam en Kartrekker werkgroep Zinvolle daginvulling

Joep Verhoeven
Juvans

Stuurgroep Samen Sterk in de Wijk


Peter van de Wijdeven
Vughterstede

Lid programmateam