Zinvolle daginvulling / pilots

Doel: Kwetsbare inwoners hebben een zinvolle en plezierige daginvulling. Zo dichtbij en zo gewoon mogelijk.  De daginvulling is betaalbaar en biedt passende ondersteuning. Om dit te realiseren moeten we zaken “anders” organiseren.

Resultaat 2019:

  • week van de gastvrijheid (najaar)
  • afstemming (zondagmiddag)activiteiten
  • 2 pilots nieuwe daginvulling (Rode Rik en DePetrus)
  • werkgroep randvoorwaarden ontschotting (bv financiering)
  • uitbreiding activiteiten gewoon en dichtbij, met name bij de wijkpunten
  • aandacht voor communicatie

Kartrekkers:
Netty Verhagen en Lidia Riezebos

Organisaties:
Vivent, RvA, Vincentius, Robert Coppes, Welzijn Vught, Cello, Visio De Vlasborch,  Vughterstede, Ouderen Samen, Anders Bezig Zijn, Gemeente Vught