Week van de Toegankelijkheid

Thema: Meedoen voor iedereen

Doel: Activiteiten op het gebied van vrije tijd en recreatie zijn toegankelijk voor iedereen in Vught, met of zonder beperking.

Resultaat 2018:

Inwoners van Vught zijn op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking.

Kartrekker:
Elise Adriaansen

Organisaties:
Toegankelijk Vught, Zorgmies, GGD, Novalis, De Vlasborch