Vervoer Gemeente Vught

Doel: Vervoersproblematiek in Vught is in beeld gebracht en mogelijke oplossingen worden aangedragen.

Resultaat 2019:
Duidelijkheid of Automaatje kan worden ingevoerd. Verbetering informatievoorziening over mogelijkheden reguliere openbaar vervoer.

Kartrekker:
Jozef Kok

Organisaties:
Senioren bus, Toegankelijk Vught / Servicepunt Regiotaxi, Wegwijs+