Vervoer Gemeente Vught

Thema: Meedoen voor iedereen

Doel: Vervoersproblematiek in Vught is in beeld gebracht en mogelijke oplossingen worden aangedragen.

Resultaat 2018:
Duidelijkheid over de vraag of er vervoersproblemen zijn in Vught  (met vooral aandacht voor kwetsbare inwoners). Zo ja wat zijn die problemen en wat zou een oplossingsrichting zijn?

Kartrekker:
Jozef Kok

Organisaties:
Senioren bus, Toegankelijk Vught / Servicepunt Regiotaxi, Wegwijs+