Kennis delen

Doel: Workshops voor alle inwoners van Vught, wijkbewoners, vrijwilligers, om tips te geven hoe om te gaan met bijvoorbeeld een medelid van een vereniging of een buurtbewoner die blind is, dementeert of een andere beperking of handicap heeft. Inzetten van de expertise van de aangesloten organisaties.

Resultaat 2019:
Minimaal 2 workshops, waarvan 1 georganiseerd wordt voor inwoners van Vught en de andere georganiseerd wordt voor de Vughtse winkeliers.

Kartrekker:

Organisaties: