Financieel Misbruik

Thema: Informatie en advies

Doel: Zelfredzaamheid versterken, signalen herkennen en bewustzijn vergroten bij inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Hoe kun je financieel misbruik voorkomen, wat kun je zelf doen? Wat zijn de signalen? Wat kun je doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van financieel misbruik?

Resultaat 2018:

  • 3 artikelen in Het Klaverblad zodat financieel misbruik onder de aandacht blijft

  • Sociale kaart: financieel misbruik toevoegen

  • ‘Spiekbriefje’ voor vrijwilligers/professionals

  • A4-tje met tips

Kartrekker:
Jeanne Heessels

Organisaties:
Ouderen Samen, Gemeente Vught, Welzijn Vught, Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o.