Financieel Misbruik

Doel: Zelfredzaamheid versterken, signalen herkennen en bewustzijn vergroten bij inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Hoe kun je financieel misbruik voorkomen, wat kun je zelf doen? Wat zijn de signalen? Wat kun je doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van financieel misbruik?

Resultaat 2019:

  • 3 artikelen in Het Klaverblad zodat financieel misbruik onder de aandacht blijft

  • ‘Spiekbriefje’ voor vrijwilligers/professionals

  • A4-tje met tips

  • Bijeenkomst voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten

Kartrekker:
Vacature

Organisaties:
Ouderen Samen, Gemeente Vught, Welzijn Vught, Bibliotheek
’s-Hertogenbosch e.o.