Eén dossier voor de cliënt

Thema: Samenwerken en vernieuwen

Doel: elke cliënt, ook als hij/zij van meerdere organisaties ondersteuning krijgt, heeft één dossier/plan. De regie over dit dossier ligt bij de cliënt zelf, die bepaalt bijvoorbeeld of zijn/haar netwerk inzage krijgt.

Resultaat 2018: Inventariseren bestaande systemen en mogelijkheden, good practices en formuleren uitgangspunten.

Kartrekker:
Stijn van Kreij

Organisaties:
Juvans, Cello, gemeente Vught