Benutten communicatiemiddelen

Doel: Overal in Vught is de informatie te vinden op beeldschermen

Resultaat 2019:
In de openbare ruimte of op algemeen toegankelijke locaties in Vught worden bestaande beeldschermen benut als communicatiekanaal voor informatie over activiteiten en vervoersmogelijkheden.

Kartrekker:

Organisaties: