Alternatieve financieringsbronnen

Thema: Samenwerken en vernieuwen

Doel: Inventarisatie alternatieve financieringsbronnen en werven van sponsoren.

Resultaat 2018:
Minimaal twee activiteiten worden gefinancierd door andere partijen dan de deelnemende organisaties.

Kartrekker:
Anja de Jonge (voorlopig)

Organisaties:
Divers, Vughterstede, St. Financieel Paspoort