Jaarplan 2019


De afgelopen maanden heeft de Stuurgroep achteruit gekeken: wat hebben we gedaan de afgelopen twee jaar? En vervolgens vooruit gekeken: waar willen we heen? Daaruit zijn enkele thema’s gerold waar we in 2019 als Samen Sterk in de Wijk mee aan de slag gaan.

Alvast een tipje van de sluier. Het thema “eenzaamheid” zal één van de lijnen zijn in het Jaarplan. En een tweede thema: bewustwording, zorgen dat mensen tijdig nadenken over hun toekomst.

De Stuurgroep stelt het nieuwe Jaarplan vast in mei, direct daarna zal het te vinden zijn op deze site.