Jaarplan 2019

De afgelopen maanden heeft de Stuurgroep achteruit gekeken: wat hebben we gedaan de afgelopen twee jaar? En vervolgens vooruit gekeken: waar willen we heen? Daaruit zijn enkele thema’s gerold waar we in 2019 als Samen Sterk in de Wijk mee aan de slag gaan.

De Stuurgroep heeft intussen het Jaarplan 2019 vastgesteld. Een belangrijke hoofdlijn is bewustwording. Wat is er nodig om ook kwetsbare inwoners mee te laten doen? Dat is vooral te zien in de activiteiten rondom het thema Eenzaamheid. Daarnaast valt onder bewustwording ook: hoe zorgen we dat mensen tijdig nadenken over hoe ze willen leven als ze ouder worden en mogelijk zorg nodig hebben? Het Jaarplan 2019 vind je hier:

Jaarplan 2019
PDF – 245.1 KB

24 05 2019