Samensterk: terugblikken en vooruitkijken

In september 2016 hebben 13 netwerkpartners een convenant ondertekend Daarmee is een netwerk ontstaan dat door samenwerking zo goed mogelijk inspeelt op vragen van Vughtse inwoners. En dan met name die burgers die iets minder makkelijk gewoon meedoen omdat ze een beperking hebben. Na drie jaar is het tijd om te evalueren. Wat hebben we met elkaar bereikt en wat kan beter? Alle betrokkenen, van stuurgroep tot deelnemer, wordt gevraagd naar hun mening.

Intussen hebben de leden van de stuurgroep en het kartrekkersoverleg een evaluatieformulier ontvangen. Andere stappen zijn onder meer evaluatiegesprekken, bijvoorbeeld met het programmateam.

In december zal de stuurgroep besluiten hoe zij de toekomst van Samen Sterk in de Wijk voor de komende jaren zien. Wij houden jullie op de hoogte.

21 08 2019